راه حل رژیم برای مقابله با ورود زنان: فحش!
12.09.2019 - 11:35

 این رژیم گربه مرتضا علی  است! از هر طرف بیاندازید بالا چار دست و پا میاد پایین. راهش را بلد است. چند فتوای دوباره از مراجع میگیرد که بانوان را به استادیومها راه ندهد.  اما بازهم منت سر ملت میگذارد که ما علیرغم برخی فتاوی نظر به خواست اهالی محترم مملکت ورود بانوان را ازاد کردیم. از آنطرف آدمخوران لباس شخصی و بسیجی را روانه میکند که در استادیومها به طرف داری از یکی از دو تیم دسته جمعی فحشهای رکیک بدهند. فحشهایی که تابحال باب نبوده. آنقدر که اگر هم خود بانوان استادیوم را ترک نکردند در بازی های بعدی رژیم بگوید بخاطر حفظ عفت عمومی و حفظ حرمت بانوان از ورود آنان به استادیومها جلوگیری میکند. 

سایر مردمی که در جایگاهها هستند باید از این فحاشان دو قدم جلوتر باشند. از آنها فیلم بگیرند و انها را به نیروی انتظامی معرفی کنند و نیز فییلمها را در فضای مجازی پخش کنند. نام و فامیل و آدرس شان را پخش کنند. نام اهل منزلشان از پدر و مادر و خواهر و برادر را نیز پخش کنند. همسایه ها باید با نگاههای شماتت آمیز به این خانواده نگاه کنند و سلام و علیک نکنند. اینها روشهایی است که در سایر موارد باید با عوامل رژیم رفتار کرد. بعد هم از رژیم بخواهند نه تنها از ورود بانوان جلوگیری نکند بلکه فحاشان را دستگیر کند. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما