فراتر از خبر – دیدار روحانی و ترامپ/تهران از لیست 60 شهر امن جهان خط خورد

این برنامه در دو قسمت از تلویزیون کلمه تهیه شده است.دیدار روحانی و ترامپ و چرا تهران از لیست 60 شهر امن جهان خط خورد. در این برنامه به تحریم انتخابات نیز اشاره شده است از دقیقه 38 به بعد
منبع: 
https://mohammadzamani.com/2019/09/15/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7/#more-3279
برگرفته از: 
https://mohammadzamani.com/2019/09/15/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7/#more-3279
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: