بررسی ادعای ایران درباره «مذاکرات جدی» برای صادرات گاز به اروپا