احتمال لغو سفر روحانی به نیویورک؛ آمریکا هنوز به هیئت ایرانی ویزا نداده