رضا پهلوی: این نظام برای بقای خود حاضر به تحمیل جنگ به مردم است + فیلم

فرازهایی از سخنان رضا پهلوی در گفت‌گو با کیهان لندن:

• تظاهرات کارگران و مبارزات دیگر قشرهای جامعه باید در خدمت هدف نهایی که گذار از این نظام است قرار گیرند و در این راستا مدیریت حرکت‌های مدنی یک مسئله کلیدی است.

 

 

اگر اپوزیسیون بتواند زمینه همکاری را به وجود آورد، مردم هم باید از این تلاش پشتیبانی کنند زیرا از تلفیق مبارزات مدنی و همگرایی نیروهای سیاسی است که یک آلترناتیو شکل می‌گیرد.

• مردم ایران و جامعه جهانی خواهان جنگ نیستند، این نظام است که برای بقای خود می‌خواهد جنگ را تحمیل کند. مردم ایران باید به روشنی نشان دهند که از جنگ‌طلبی نظام حمایت نمی‌کنند و رژیم نمی‌تواند در آشوب‌آفرینی روی حمایت مردم حساب کند.

گفت‌وگوی احمد رأفت با رضا پهلوی را ببینید:

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: