ولیعهد سعودی در مورد ایران: راه‌حل سیاسی به‌مراتب بهتر از گزینه نظامی‌ست