دكتر آذري در باره اقتصاد و دمكراسي در شوراي مديريت گذا ر

دكتر آذري در باره اقتصاد و دمكراسي در شوراي مديريت گذا ر
منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: