گسترش تظاهرات اعتراضی در بغداد؛ تعداد کشته‌ها به ۹ نفر رسيد