انتقال اچ‌آی‌وی در لردگان'؛ معترضان و نیروهای انتظامی درگیر شدند