پان ایرانیست چیست؟ و پان ایرانیست کیست؟

در برنامه مزبور مجری کارشناس دکتر کریم عبدیان مسئله بغرنج و مهم افکار ناسیونالیستی و مخرب پان ایرانیست را با دو مهمان کارشناس برنامه دکتر صدر الاشرافی تاریخ دان و محقق و یونس شاملی محقق و تحلیل گر سیاسی مورد بحث و تبادل نظر قرار میدهد.
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

نظر : 
دوستان گرامی، درباره چم پان ایرانیسم باید گفت که واژه هائی هستند که چند چم دارند و پان ایرانیسم نیز یکی از آنهاست، اگر چم پان ایرانیسم آریاپرستی و پان آریا بودن و گفتن این سخن که ایران از آن آریائی هاست و ایران سرزمین نژاد اهورائی آریائی است و آریائی ها پارس زبان هستند و پرت و پلاها و هیتلرنامه های چرندی از این دست باشد که چنین پان ایرانیسمی را باید انداخت به زباله دانی و آسوده شد!

اما اگر چم پان ایرانیسم این باشد که ایرانی کسی است که شناسنامه ایرانی دارد و شهروند ایران است و زبان و نژاد نشانه برتری کسی بر دیگران نیست چنین پان ایرانیسمی را باید ارج نهاد، با شناسه دوم از پان ایرانیسم اگر چند تن از کشورهای دیگر به ایران بیایند و شناسنامه ایرانی بگیرند و شهروند ایران شوند آنها نیز ایرانی به شمار می روند و این چم انترناسیونالیستی پان ایرانیسم است.

همچنان که در آمریکا کسانی .....
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
چگونه پانفارسیسم بعد از رسیدن به حاکمیت مطلق در ایران با قرار دادن هویت ملت ترک آزربایجان بین دو تیغه قیچی آذری ...) و ترکه ... توانستد آسیملاسیون سیستماتیک را به مرحله اجرا دربیآوردند؟
۱ - تطبق تعریف کتابهای تاریخی پانفارسبسم:،
آذری یعنی ...زاده های چنگیز خان مغول، که در اثر تجاوز سربازان مغول به آزربایجانی ها، که گویا در آن زمان بزبان فهلوی یا فارسی قدیم حرف می زدند، نسل جدیدی بنام آذری پدید آمده که البته معلوم نیست که چرا زبان آن مغولی نشده!؟ و آیا زبان آذری و ترکی دو زبان مجزائی هستند؟
۲ - پخش آزادانه جوکهای تحقیر آمیز ( ترکه ... ) در سرتاسر مجامع عمومی ایران و جا انداختن، جوکهای یه ترکه و عادی جلوه دادن آن.
افراد ساده لوح و معیشت گرا و فرصت طلب آزربایجانی در بین قشار دو تیغه قیچی آذری ... و ترکه ...، خود بخود برای ادامه زندگی بی دردسر و فرار از تحقیر و توهین، دست
عدم انتشار شده: 
false