متهمان 'طرح ترور' قاسم سلیمانی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند