تجاوز فاشیستی ترکیه (داعش یونیفرم پوش) به سوریه را فلج کنیم!

ترکیه به بیشرمانه ترین شکل ممکن، مرزهای برسمیت شناخته شده بین المللی سوریه را گذشت و به کشور سوریه تجاوز کرد. تجاوز به سوریه با هدف نابودی انقلاب رژوائی (خودمدیریتی دمکراتیک) در سوریه است. موجودیت یک جامعه با اکثریت کرد در نظامی مبتنی بر خودمدیریتی دمکراتیک بیخ گوش ترکیه، اندیشه “کردیه” در برابر ترکیه را تقویت و مادیت خواهد بخشید و بستر ذهنی افول ترکیه را مهیا می سازد. این چشم انداز باعث جنون دولت ترکیه شده و اکنون پتانسیل فاشیستی نهفته در آن، در شکل تجاوز به کشور همسایه تبلور یافته است.

 

ترکیه به بیشرمانه ترین شکل ممکن، مرزهای برسمیت شناخته شده بین المللی سوریه را گذشت و به کشور سوریه تجاوز کرد. تجاوز به سوریه با هدف نابودی انقلاب روژاوائی (خودمدیریتی دمکراتیک) در سوریه است. موجودیت یک جامعه با اکثریت کرد در نظامی مبتنی بر خودمدیریتی دمکراتیک بیخ گوش ترکیه، اندیشه “کردیه” در برابر ترکیه را تقویت و مادیت خواهد بخشید و بستر ذهنی افول ترکیه را مهیا می سازد. این چشم انداز باعث جنون دولت ترکیه شده و اکنون پتانسیل فاشیستی نهفته در آن، در شکل تجاوز به کشور همسایه تبلور یافته است.

نقش قدرت های بزرگ کدام است؟

ترکیه عروس پا به بختی ست که میان اروپا، امریکا و روسیه عشوه گری می کند.هر سه خواستگار بر سر تصاحب آن در رقابت اند و ترکیه از فرصت کنونی برای پا فراتر نهادن از گلیم خود، سوء استفاده غیراخلاقی کرده است.

تاریخ مصرف کردها بعنوان سپر دفاعی انسانی  امریکا، اروپا و روسیه پایان یافت و خاورمیانه وارد دورانی شد، که در غیاب داعش باید یارگیری انجام گیرد. منافع استراتژیک سه قدرت ایجاب می کند تا در اشکال شرمگینانه با “سپر دفاعی انسانی” خود در برابر داعش وداع کنند.

جهان، مردمان منطقه و کردها از دست داعش زمخت و ارگینال نجات یافتند، و اکنون کردها جلو تیغ داعش یونیفرم پوش ترکیه قرار گرفته اند.

در این شرایط راه برای تجاوز، کشتار و جنایت علیه بشریت توسط ترکیه باز گذاشته شده و جهت آبروداری، با قربانیان اعلام همدردی می شود.

انسان های شرافتمند نمی توانند نظارگر چنین جنایتی در قرن 21 باشند.

چه باید کرد؟

1-ما باید خیابان ها را به آینه بازتاب وجدان های مان بدل کنیم. سکوت مرگبار دول سهیم در جنایت ترکیه را بشکنیم و آنها را مجبور به تغییر سیاست مماشات کرده و به جامعه جهانی تحمیل کنیم که ترکیه را مجبور کند، فوری از خاک سوریه عقب نشینی نموده و در صورت تعلل، جهانیان را به ایجاد ائتلاف بین المللی علیه داعش یونیفرم پوش ترکیه ای دعوت شوند.

2- بایکوت واردات و صادرات به ترکیه و مسدود ساختن تمام روابط سیاسی و تجاری، تا هنگام عقب نشینی و پرداخت تاوان تجاوز، در دستور کار قرار گیرد.

3-اگر گوش شنوا برای شنیدن صدای ما وجود ندارد و اراده ای برای توقف تجاوز فاشیستی ترکیه وجود ندارد، مردم ناچار می شوند مستقلانه عمل کنند و گروه های برگادیست های بین المللی دفاع از روژاوا (ارتش بین المللی بریگادیست های روژاوا) برای  مقابله با فاشیسم را تشکیل دهند. که این نیز ننگ بزرگی برای حاکمان مدعی حقوق بشر می باشد.

اقبال اقبالی

11.10.2019

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: