آمریکا: برای حمایت از عربستان سه هزار نیروی جدید به این کشور اعزام می‌کنیم