عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه؛ درگیری‌های شدید در راس‌العین