اردوغان می‌گوید با 'تروریست‌ها' سر یک میز نمی‌نشیند؛ کردها: باید در دو جبهه بجنگیم