شوراي مديريت گذارو پاسخ به انتقادها و پرسش ها با فريدون احمدي

در این گفت و گوی ویدویی ابتدا به انتقادات مقاله علی شاکی زند و اینکه نخست شورای ... تشکیل می شود (که شده!) سپس «شکل گیری اتحاد بزرگ...» تحت هدایت آن صورت می پذیرد؛ و این همان است که ما «سُرنا زدن از سر گشاد» می نامیم، و سپس نقد های مقاله عبدالستار دوشوکی مطرح شد و درپایان نقد سازنده اکبر کریمیان مورد بررسی قرار گرفت و به همه سوالات پاسخ داده شد:
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: