مهسا رازانی، همسر روح‌الله زم: همکارش هم در عراق بود اما بازداشت نشد