اهداف وسیاستهای رژیم دردستگيري روح الله زم و روز جهانی مبارزه با فقر و شاخص فلاکت در ایران

گفتگو با اصغر سليمي:
۱-اهداف وسیاستهای رژیم درپروژه سرکوب شبکه آمد
نیوز ودستگیری روح الله زم
۲-سناریو های احتمالی و
آینده رژیم وظایف ‌نقش اپوزیسیون پیگیر دموکراسی خواه در رویا رویی با آن
۳-روز جهانی مبارزه با فقر و
شاخص فلاکت در ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: