جهانگیری می‌گوید '٢٢ میلیارد دلار' از ایران خارج شده و سرنوشتش روشن نیست