حضرت آقا فرمودند روح الله زم را به فرانسه می‌فروشیم