آزادی اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی، نماینده ی ستم ستیز کارگران نیشکر هفت تپه، با گذاشتن وثیقه، موقتاً آزاد شد....بخشی در شهریور امسال به اتهام اقدامات ضد حکومتی از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است

 

 

 

اسماعیل بخشی آزاد شد.

پس از ساعت ها انتظار بستگان و دوستداران اسماعیل بخشی، نماینده ی ستم ستیز کارگران نیشکر هفت تپه، سرانجام ساعاتی پیش وی با وثیقه و به طور موقت از زندان اوین آزاد گردید.

اسماعیل بخشی، از روز ۳۰ دی ۱۳۹۷ که در شهر دزفول دستگیر شد، یکسره در زندان های گوناگون رژیم جمهوری اسلامی دربند بوده است.

بخشی در شهریور امسال به اتهام اقدامات ضد حکومتی از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، که این حکم تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر قطعی نیست.

کارخانه ی نیشکر هفت تپه، در سال های اخیر به علت پرداخت نکردن حقوق و دیگر مطالبات کارگران و واگذاری بسیار ارزان آن به شماری از وابستگان رژیم با اعمال فساد و نفوذ سیاسی، میدان اعتراضات مداوم و گسترده ی کارگری بوده است.

 

 

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/9535
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: