آیا اصلاحات اقتصادی در ایران بدون تغییرات اساسی سیاسی امکان پذیر است؟

«میزگرد جمهوری خواهی»
آیا اصلاحات اقتصادی در ایران بدون تغییرات اساسی سیاسی امکان پذیر است؟
مهمانان: آقایان محمد اقتداری از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور و کوروش پارسا از همبستگی جمهوری خواهان ایران

۸ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: