محمدرضا شاه: «متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود»!

محمدرضا شاه در ۱۴ آبان ۱۳۵۷:«ٰ پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم! متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد....من اینجا از آیات‌عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلامی و به‌خصوص مذهب شیعه هستند، تقاضا دارم تا با راهنمایی‌های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه ی جهان بکوشند».

 

در ۱۴ آبان ۱۳۵۷، همزمان با اعتراضات گسترده ی ضد حکومتی در ایران، محمدرضا شاه پیامی رادیو-تلویزیونی را، که گفته می شود به دست رضا قطبی (رئیس رادیو-تلویزیون زمان پهلوی) و سیدحسین نصر ٰ(رئیس دفتر فرح پهلوی) تنظیم شده بود، خطاب به ملت ایران قرائت کرد.

در این پیام، شاه پس از اعلام اینکه پیام انقلاب ملت را شنیده است، تأیید کرد که ملّت ایران علیه ظلم و فساد به پا خاسته است و گفت: «ٰ متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد».

شاه همچنین افزود: «من اینجا از آیات‌عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلامی و به‌خصوص مذهب شیعه هستند، تقاضا دارم تا با راهنمایی‌های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه ی جهان بکوشند».

پیام ۱۴ آبان شاه، در ۱۶ آبان ۵۷ از رادیو و تلویزیون دولتی پخش شد و نتیجه ی آن ناامیدی و نگرانی کارگزاران حکومت و هواداران شاه و امیدواری و استواری بیشتر مخالفان شاه برای براندازی رژیم بود.

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/9588
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: