احتمالات و گمانها

در واقع و با این ترتیب نوعی افشاء گری بعمل آمده تا فردی که ممکنست داوطلب تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آینده و ربودن اراء جامعه میلیونی جوان در گیر چکنم باشد را تضعیف نماید

  احتمالات و گمان ها ( ضیاء مصباح )  

    تصور میرود  با این همه مشکل خود ساخته و خود پرداخته بر آمده از جهل و بی درایتی که به فساد گسترده در تمامی دستگاهها بشکل غیر قابل اصلاحی منجر شده  .. انتخابات ریاست جمهوری 1400با این کم و کیف به سامان نرسد  .

  شواهد بسیاری چنین تصوری را دور از دسترس نمی بیند ،تا آنجا که فرزندان هاشمی بعنوان صاحب نظرانی از خودی ها نیز اقرار دارند که : براندازی به دلیل نا بسامانی اوضاع و احوال در تمامی دستگاهها به دلایل روشن مشاهده میشود و انتخاب بد از بدتردیگر کار ساز نبوده و جواب نمیدهد ..

  نوه دانشجوی نگارنده  در باب  موضوع این نوشتار ، که تحلیلی بر زمینه سازی و آماده نمودن افکار عمومی برای مطرح ساختن وزیر نسبتا هشیار «ارتباطات  » برای تصدی کرسی ریاست جمهوری است  گفت : همان که در مورد سید مظلوم «که شاید به ظالمان پیوسته » در سال 76 پرداختید ،کافیست و مجدد ما را سر کار نگذارید ...

اما بعد  : مدتی است میان سالی حدود 40 ساله که محصول انقلاب بحساب می آید در کسوت وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات  با نام « محمد جواد آذری جهرمی »  از اهالی جهرم  به زمینه پردازی و ایجاد خبر و تحلیل در مورد عملکرد خود با امکاناتیکه  دارد با کمک بستگانش ، مشغول است

بطور نمونه :  پرداختن به  مبالغی تحت عنوان « سرویس ارزش افزوده » که غیر قانونی از ملت در مانده ، بلطایف الحیل دریافت شده و میشود... و پیشنهاد  ورود به سیستم و استفاده از فر مولی که میتوان میزان آنرا دانست  ....  این انگیزه مادی نسبتا فراگیر، خود نوعی تبلیغ برای ایشان بشمار میرود که در میانه اینهمه هیاهوو دشمن پنداری و ترک ارتباط با دول خارجی و متعاقب ان انزوای ایرانیان ، فردی در دولت  بفکر مردمان این دیار« در مانده در جهل و شعار» برآمده است

یا اینکه  در پی صحبت های قبل از دستور« به اصطلاح » نماینده همین مجلس با همه چند و چون که اشاره داشته : خواهر همسر ایشان با تاسیس شرکتی که عملیات « خدمات بیمه » را انجام میدهد ماهانه بطور خالص حدود 60 میلیون تومان در آمد  دارد که با توجه به ارتباط و وابستگی ها حاصل شده است

 در واقع و با این ترتیب نوعی افشاء گری بعمل آمده تا فردی  که ممکنست داوطلب تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آینده و ربودن اراء جامعه میلیونی جوان در گیر چکنم باشد را تضعیف نماید

متعاقب این تبلیغات زیرکانه جهت مطرح شدن بیشتر این جوان ( تعریف جوانی تا 45 سال اخیرا معقول شمرده شده ) در برنامه ای اینترنتی ( آن لاین )به آنچه که علیه او در این مدت در هر کوی و برزن بزعم نگارنده «با برنامه و هدف مشخص » سامان یافته بود پاسخ داده است  

این تبلیغات هدفدار در سطحی گسترده بسیاری بازدید کننده داشته  که نهایتا اگر گرایشی ایجاد شد و تعهد سر سپردگی کامل را با غرور جوانی نپذیرفت ، به سر نوشت  عادل فردوسی پورو برنامه 90  بینجامد که برای کنار گود نشینان هم فال است و هم تماشا و محکی برای ارزیابی

 و ای بسا با بودن قدرت طلبان کوچک و بزرگ صاحب منبر ، محراب و تریبون  مترصد شروع هیجان آفرینی با عوامل آتش به اختیار مطیع وپیوسته آماده هجوم – انزوا  دامان ایشان را بگیرد

ا ینکه مردمان گرفتار وهشیار، مصرف کننده ، اهل تفسیر ، بازمانده از در آمد نفتی که قرار بود در سفره آحاد محروم دیده شود  و... دراین دیار  چگونه با اینگونه تبلیغات غیر مستقیم برخورد مینمایند به زمان خود موکول میگردد .

ا ما قصد اصلی ایجاد دقت در شنوندگان و بینندگان اینگونه اخبار برای پر وراندن امثال ایشان است که با چه ظرافت و تمهیداتی در این برهه و با این همه دغدغه و پریشانی احوال  بدنبال خروج امریکا از برجام  ملت را دست کم می انگارند وبزعم خود  به برنامه ریزی و سنجش افکار عمومی مشغولند.

مهمتر از همه به حاشیه بردن آثار  کاهش تا 5  برابر ( 3 هزار تومان به 15 هزار تومان )ارزش پول رایج که  بانک مرکزی در کمال وقاحت 25 در صد افزایش پول را به دلیل رساندن موقت برابری به حدود 12 هزار تومان اعلام نمود وبتبع آن  نابودی  اخلاق وافت ارزشها و معیارها  که در پی تامین نشدن نیازها ی اولیه بیشتر مردمان ساکن این دیاررا به انحراف و فساد کشانده است ..

در واقع بکار گرفتن فرصتهای تبلیغاتی توسط  جماعت فاسد ، پایدار بر جهل و ندانم کاری و با تکیه برشعار  که به چهره سازی مشغولند ،  اصطلاح  «سوار نشده  به ترکتازی مشغول » را به ذهن میاورد و احتمالا «قاچ زین » را مشابه سایر ضرورتها رها کرده اند و در شرف سرنگونی .

 با این ترتیب مغزهای متفکر این عرصه پر آب وچشم به افکار و نیات غیر سازنده و نا مفید خود دلخوش مانده و خواسته ملت را مطلقا در زمینه ایجاد ارتباطات معقول و مناسب زمان با کشورهای پیشرفته وارزشمند شدن وجه رایج و پاسپورت را نا دیده انگاشته  ، درب را بر همان پاشنه می چرخا نند که در واقع : عرض خود بردن است و زحمت ما را داشتن .

نا گفته نماند این جوان هشیار نسبتا در امان مانده از فساد و سوء استفاده هر چند اطلاعاتی و دارای پیشینه نه چندان مطلوب ، اگربا بیتفاوتی ملت  قراربر همین روش و روال باشد بربسیاری از کاند یداهای دیگر که متعاقب این داستا ن خود را عیان و مطرح میسازند  ارجح بشمار میرود .

ایرانیان با این حکومت در مانده در اداره این ملک و ملت دیرین  ، با متانت و تحمل خارج از تصور که از باد و باران نیاید گزند ، باور دارند : براساس ادله بسیار و بحکم تاریخ که ( الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم )نظام نمی تواند و نباید بیش از این به بودن در مسند و ادامه اشتباهات عظیم خود بقیمت نابودی اخلاق و سلامت نفس مردمان این مرز و بوم امید ببندد ومحکوم به ترک  دیارمان با حداقل هزینه و تلفات  که عارف و عامی بر انند خواهد بود و این سرنوشت همه دیکتاتورها .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مطلب در مرخصی با توجه به ضرورت نوشته و منتشر گردید