جزئیات 'دومین مخزن نفتی بزرگ کشف شده در ایران' اعلام شد