زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب

اعلامیه گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن ابراز تاسف و تاثر خود از مرگ نابهنگام شاعر ملی عرب‌های میهنمان – زنده‌یاد حسن حیدری، با این هموطنان اظهار همدردی می کند و قاطعانه بر ضرورت تداوم مبارزه مدنی خشونت پرهیز در مسیر مبارزه‌ای تبعیض ستیزانه برای برپایی ایرانی دمکراتیک و بری از هر گونه تبعیض ملی و فرهنگی در کشور پای می‌فشارد.

روز یکشنبه نوزدهم آبان ماه، شاعر جوان و مردمی عرب - زنده یاد حسن حیدری، به گونه‌ ای غیرمنتظره‌ درگذشت و جان دوستداران بسیارش را به آتش کشید. آنانی از میان مردم عرب اهواز، که دردها و آرزوهایشان را در اشعار حیدری باز می‌یافتند، این مرگ را مشکوک اعلام کردند و خشمگینانه به خیابان ریختند. آنها "یزله"خوانان و با کوبیدن پا بر کف خیابان به اعتراض برخاستند. در روز خاکسپاری او و علیرغم انواع تدابیر حکومتی برای آنکه مراسم بدرقه وی مبادا بدل به کانون اعتراضی دیگری شود، گروه قابل توجهی از مردم دلسوخته عرب، موجودیت و اراده حق طلبانه خود را در سکوتی غمگنانه و معنی دار به تماشا گذاشتند. یعنی، از طریق شرکت در مراسم وداع با شاعری که سخن دل آنان را به زبان مادری می‌سرود. 

حسن حیدری شاعر آزاده عرب که شب‌های شعر او مشتاقان زیادی داشت و اشعار حماسی و معترضانه‌اش در شبکه‌های دنیای مجازی وسیعاً منتشر می‌شد، از چهره‌های محبوب درمیان عرب‌های خوزستان بود. مرگ نابهنگام این جوان با ذوق، درد و ضایعه‌ای برای دوستدارانش و مردم عرب زبان میهن ما به شمار می‌رود که طبعاً داوری نهایی پیرامون علت مرگ او را باید موکول به این کرد که پرونده امانت دارانه پزشکی وی در باره این مرگ نامنتظر چه می‌گوید. واقعیت اما فراتر از گزارش فنی پزشک قانونی است و در واقع، حکایت از یک موضوع اجتماعی هشداردهنده‌ دارد. موضوعی که، ریشه‌اش را باید در تبعیض بنیادی این نظام در عرصه اقتصادی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی جست. اینجا ضرورت دارد تا خشم ناشی از اعمال حس تبعیض، عمیقاً دریافته شود و ستم جمهوری اسلامی برخوردار از شوینیسم حامی آن  چه به گونه مستقیم و چه در شکل غیر مستقیم در حق هموطنان عرب به دیده آید و عمیقاً فهم شود. 

مردم عرب خوزستان که در ثروتمندترین استان ایران زندگی می کنند، درزمره فقیرترین و محروم ترین‌ها در بهره‌مندی از توان اقتصادی کشور‌اند و آنان یک چنین ناحقی علیه خود را، گرچه نه همگی بجا، همانا اما در تبعیض فرهنگی، زبانی، و اجتماعی علیه خود می فهمند. رنج بردن آنها از تبعیض شدید اتنیکی موجب می‌شود که هر مشکل خود را جدا از حد درست بودنش، صرفاً در تبعیض زبانی و فرهنگی و اقتصادی خود خلاصه کنند. این نیز تنها به این دلیل ساده که مواجه با تحقیرها و تبعیض‌های متعدد روزانه در محیط اجتماعی‌ خویش هستند و نیز قرار داشتن‌شان در معرض انواع تهدیدها و سرکوب‌ها. آنان خواسته های انسانی و برحقی دارند که می باید پاسخی درخور بگیرند و نه که درست بخاطر همین حق‌خواهی‌ها، جملگی‌شان عواملی دیده شوند "تحریک‌شده" توسط بیرونی‌ها تا خشونت و حد خشونت سرکوب‌ شدگی‌ آنان توجیه "قانونی" به خود گیرد!

به باور ما تنها راه رهایی از چرخه «نفی - سرکوب - نقار» در رابطه با هموطنان عربمان، پایان دادن به «تبعیض بنیادی» که از نخستین شروط تحقق رفع آن، همانا گذر از و پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی به مثابه نظامی «تبعیض‌بنیاد» که چنگ در هستی ملتی متکثر انداخته است. ملتی که مؤلفه‌های آن، جوشیده همدیگر طی زمانی درازند و همچنان باورمند به اینکه، می‌توان و باید با حفظ هویت فرهنگی و قومی خویش در ایرانی واحد و دمکراتیک، مشترکاً اهداف آزادی، ترقی و عدالت اجتماعی در ایران را پیش گرفت و آن را عملی ساخت. مردم عرب ایران و دیگر مردمان آن، تنها در همبستگی و اتحاد با همدیگر است که خواهند توانست ایران واحد و مشترک را در قامت نظامی دموکراتیک و مبتنی بر رهایی از هرگونه تبعیض و ایجاد عدالت اجتماعی محقق بسازند.

گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن ابراز تاسف و تاثر خود از مرگ نابهنگام شاعر ملی عرب‌های میهنمان – زنده‌یاد حسن حیدری، با این هموطنان اظهار همدردی می کند و قاطعانه بر ضرورت تداوم مبارزه مدنی خشونت پرهیز در مسیر مبارزه‌ای تبعیض ستیزانه برای برپایی ایرانی دمکراتیک و بری از هر گونه تبعیض ملی و فرهنگی در کشور پای می‌فشارد.

 

گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 

۲۱ آبان ماه ۱۳۹٨ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: