موضع حزب ملت ایران پیرامون افزایش قیمت بنزین

آخرین موضع حزب ملت ایران بواسطه افزایش قیمت بنزین

حزب ملت ایران ضمن پشتیبانی از مطالبات و اعتراضات به حق مردم ایران و محکوم کردن برخورد خشونت بار با معترضان ,برگزاری انتخابات آزاد بر طبق موازین شناخته شده بین المللی برای برقراری حاکمیت ملی را بهترین راه برای برون رفتکشور از دوران سیاه کنونی میداند

منبع: 
تویتر رسمی حزب ملت ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: