حداقل 12 نفر کشته و بیش از 1000 نفر دستگیر شده اند+عکس ها