سامان ملکشاهی جهان پهلوان و دلیرمردی از آمل حرف حق مي زند

سامان ملکشاهی جهان پهلوان و دلیرمردی از آمل مازندران - مردم ایران آگاه باشید پهلوان واقعی ایران از شمامردم درمقابل زور و ظلم رژیم حمایت می کنند اتحادرافراموش نکنید.مدتهااست که استارت رژیم چنج خورده است کارهارا تعطیل کنیدوبا همدیگر درخیابانها بیایید.خامنه ای از ترس مردم عراق ولبنان وسپس مردم ایران نمیتواند بخوابد.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: