حداقل ۳۰ تن کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی: آخرین وضعیت اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان