اكسيون اعتراضي چپ ها عليه رژيم اسلامي در كپنهاك

تظاهرات در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم ایران در داخل و خارج کشور علیه حکومت اسلامی ایران. شنبه ۲۳ نوامبر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ مقابل سفارت اسلامی ایران. این تظاهرات از سوی فعالین چپ و کمونیست ایران در دانمارک بر گزار می شود. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران و کانون پوینده از این حرکت سراسری

تظاهرات در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم ایران در داخل و خارج کشور علیه حکومت اسلامی ایران. شنبه ۲۳ نوامبر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ مقابل سفارت اسلامی ایران. این تظاهرات از سوی فعالین چپ و کمونیست ایران در دانمارک بر گزار می شود. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران و کانون پوینده از این حرکت سراسری حمایت می کنند .ما امیدواریم که با اتحاد و همبستگی همه ی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و سوسیالیست در کنار مردم آزاده و مبارز به ویژه کارگران ، محرمان جامعه، زنان، جوانان شورشی، زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و همه انهایی که علیه این همه ظلم بیداد و دیکتاری خشونت بار در ایران به خیابانها امدند، حمایت کنیم. از هر طریق ممکن صدای اعتراض و مبارزه مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم. با امید که شما هم در این راه در کنار هم و همراه مردم ایران در این تظاهرات شرکت کنید.سرنگون باد حکومت اسلامی ایران زنده باد آزادی و برابری. در صورت امکان خبر رسانی کنید.
Engskiftevej 6 København Ø

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: