شهر بهبهان ، قیام ادامه دارد. حمل مجروحان به بیمارستان. جانشان را بر سر دست گرفته اند

شهر بهبهان ، قیام ادامه دارد. حمل مجروحان به بیمارستان. جانشان را بر سر دست گرفته اند تا این ویدئو ها را به ما برسانند تا صدایشان تکثیر شود. تکثیرشان کنیم. صدای مردمی را که علیرغم کشتار وحشیانه همچنان در میدان جانانه ایستاده اند و می جنگند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: