قهر انقلابی توده ها، پاسخ قهر ارتجاع هار!

جنبش و خیزشی چنین دلیرانه که اینک لرزه بر اندام سردمداران رژیم دزد و چپاولگر انداخته ، مغلوب نشدنی و شکست ناپذیر است.

 

 قهرانقلابی توده ها، پاسخ قهرارتجاع هار! 

 حسن جداری

 

 مبارزات  طوفان زای  توده های عصیانگر،  اینک با صلابت و رزمندگی، ضربه های محکم بر پیکر فرتوت رژیم کشتار وجنایت، وارد میسازد . خیزش های عظیم مردم به پا خاسته درسرتاسر کشور، عرصه  را بر جنایت کاران  حاکم، سخت تنگ ساخته است.  جوانان  مبارز به ستوه آمده  ازاستبداد و سرکوب رژیم و شرایط ناهنجار زندگی، در خیابان ها و کوچه های شهرهای ایران، از شمال گرفته تا جنوب، از شرق  تا غرب کشور، رزمنده  و مقاوم، با  جان بازیها و پایداری های خود،  سلطه پوشالی رژیم  ضد مردمی را مورد تهدید قرار داده اند. این پیکار متهورانه  صدها هزار انسان آزاده و بی باک ، سردمداران سرکوبگر رژیم  را سخت  نگران وغافلگیر ساخته است. در طول  چهل سال  گذشته،  جنبش ضدرژیمی  توده های محروم و زحمتکش ایران این همه صلابت واتحاد و سهمگینی،  نداشته است.  در بیش از 130 شهرکشور،  انبوه  بیشماری از جوانان مبارز، از مرد و زن،  متحد و مصمم وارد میدان شده،  با سر دادن شعارهای  رزمنده ضد رژیمی، درگیری  با  پاسداران ، بسیجی ها و دیگر نیروهای منفوررژیم آزادیکش و حمله  به مراکز و  اماکن متعلق  به حکومت  کشتار و جنایت،  نهایت  بیزازی و انزجار  خود را  از ارتجاع هار حاکم در ایران، به نمایش  گذاشته اند.  آنها  قهرارتجاع کینه توزرا با قهر انقلابی پاسخ داده و با رزمندگی  و استقامت در خور تحسین خود،  این  واقعیت را  به ثبوت می رسانند که  تا سرنگونی سلطه ننگین  رژیم مافیائی، دست از پیکار حق طلبانه بر نداشته و ساکت و آرام نخواهند  نشست.  جنبش  و خیزشی  چنین  دلیرانه که  اینک لرزه بر اندام  سردمداران رژیم  دزد و چپاولگر انداخته، مغلوب نشدنی و  شکست ناپذیر است .                                    

                +++++

باید تمام  نیروهای مترقی  خواهان رهائی ایران از چنگ  رژیم قرون وسطائی حاکم، همه جانبه از این خیزش  گسترده و پرجوش و خروش ضد رژیمی  توده های مبارز و به پا خاسته، پشتیبانی به عمل آورند.  منعکس ساختن  هرچه گسترده تر فریاد خشم و اعتراض مبارزین درون کشور در سرتاسر جهان از طریق  حرکت ها و تظاهرات اعتراضی و برملا کردن هر چه بیشتر ماهیت ضد مردمی و سرکوبگر رژیم ارتجاعی  جمهوری اسلامی، اینک  به وظیفه ای عاجل برای  کلیه نیروهای سیاسی ترقی خواه  خارج از کشور، مبدل شده است . چهل سال تمام است رژیم مافیائی و آزادیکش جمهوری اسلامی،  کوچک ترین فریاد  آزادیخواهی  توده های  محروم و زحمتکش را با  حبس و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد. چهل سال تمام است کارگران ایران که به شدت  توسط  سرمایه داران و  مفت خوران  دزد و چپاولگر- از تجار بازار گرفته تا  آخوندهای مکار و آقا زاده ها و سرداران سرکوبگرسپاه، استثمار میشوند، از کلیه حقوق  سیاسی و صنفی،  محروم  می باشند. چهل سال تمام است زنان ستمدیده ایران در چنگال قوانین پوسیده قرون وسطائیاسیر بوده ، نصف مرد  حساب شده و  در معرض  انواغ  محرومیت ها و تبعیضات، قرار دارند. چهل سال تمام است به  فریاد دادخواهی ملت های تحت ستم کرد، آذربایجانی، بلوچ ، عرب و ترکمن و صاحبان ادیان و مذاهب  غیرمذهب رسمی، با خشن ترین سرکوبگری ها، پاسخ  داده میشود . اینک پس از چهل سال  تحمل  بدترین  استبداد ها و استثمارگریها،   توده های  زحمتکش  ایران  یک پارچه  به پا خاسته اند که با پیکار ها و جانفشانی های بیدریغ  خود ، سلطه رژیم  جنایتکار حاکم را با تمام  جناح های  آن، سرنگون سارند.                                                                               

               +++++

 در چند روزگذشته، ده ها تن از مبارزین  دلیر و از جان گذشته، توسط عمال  جنایتگر رژیم کشته شده و هزاران تن از  شرکت کنندگان  درحرکت های اعتراضی  سهمگین و پرخروش شهرهای عصیانگر ، مجروح شده اند. رژیم خون آشام  که از عزم راسخ   جوانان شورشگر سرنگونی طلب،  سخت دچار  ترس و وحشت شده است، مذبوجانه میکوشد با توسل  به  کشتار و سرکوب  فاشیستی، شعله های  فروزان آتش  قیام های پرشور سرتاسری علیه  یکی  از جنایت کارترین رژیم های موجود در جهان را خاموش  سازد.  غافل از اینکه سرکوبگری های  آدم کشان حرفه ای، مزدوران پاسدار و بسیجی ،  لباس شخصی ها و دیگرعمال جنایت پیشه رژیم خون آشام  نه تنها  قادر  نیست  از شدت و حدت خشم و عصیان  حق  طلبانه  توده های  به پا خاسته به کاهد ، بلکه بدون تردید  دامنه جنبش های قهر آمیز  توده های زحمتکش را گسترده تر هم، خواهد ساخت. رژیم  قرون وسطائی  مافیائی هرگز  قادر نخواهد بود با  اعمال  وحشیانه ترین شیوه های ترور و سرکوب، جلو مبارزات توده های  محروم و زحمتکش را که  از  ظلم و بیداگریهای حاکمان   تبه کار اسلامی به ستوه آمده اند، بگیرد .در شرایط حساس در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه در ایران اسیر و دربند، دفاع  بی قید و شرط  از مبارزات  پر شکوه توده های  به پا خاسته، اعتراض  همه جانبه  علیه  کشتار وحشیانه مبارزین و سرکوب    پیکار حق طلبانه  مردم  به پاخاسته  و افشای   جنایات و آدمکشی های رژیم آزادیکش، وظیفه  کلیه  عناصر و نیروهای  انقلابی در خارج از کشور میباشد .  با در نظر  داشتن این  واقعیت که جنبش ها و قیام های  سرتاسری خونین چند روز اخیر توده های زحمتکش، خصلتی خود جوش دارند، تردیدی  نباید   داشت که  قدرت های سلطه گر امپریالیستی،  ارتحاع  منطقه و نیرو های  سیاسی وابسته و مرتحع داخلی خواهند کوشید تلاش و جانفشانی میلیون ها  توده به پا خاسته را به وسیله ای برای پیش برد امیال و اهداف شوم ضد مردمی خود ، مبدل سازند.  شرکت  فعال  نیروهای  رادیکال و انقلابی  در مبارزات طوفانزای  توده های میلیونی، می تواند تا حد امکان جلو این سوء استفاده ها و به هرز رفتن  تلاش های توده های زحمتکش  را گرفته و حرکت های اعتراضی خونین روزهای  اخیر را  به مسیر دموکراتیک و انقلابی  سوق دهد.  

       ابان ماه 1398   

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسن عزیز، با کلمات خوفناک و خطرناکی مثل قهر انقلابی و ارتجاع هار که سالیان سال با تشدد بیشتر تکرار می شود، نمی شود رژیم را زهره ترک کرد، جنگ با رژیم تا دندان مسلح در جامعه ائی ناهمگون ایران، با عدم همآوائی و با معیشت گرائی خودمحوربینی، مشکل می شود باور کرد که این تظاهرات با شعارهای پراکنده و بی هدف و غیر استراتژیک بتواند جریانات را به سر منزل مقصود برساند. برانگیختن احساسات، فقط تعداد کشته و قربانیان را بیشتر می کند، که البته هیچکس هم در پایان ماجرا مسئولیت حمایت از خانواده های قربانیان را به عهده نمی گیرد، و همه چیز را فراموش می کنند. با گاز دادن در دنیای مجازی آب از آب تکان نمی خورد، فقط ما ها یک کمی از نظر روانی تصور می کنیم که کار خیلی بزرگی کردیم، بنزین در ایران ارزانتر از آب است، و آلودگی شدید هوا ناشی از ارزانی آن است، عدم حمایت جدی کشورهای قدرتمند احتمالا در رابطه آلودگی هوا است.