تجمع ایرانیان در دانمارک - هموطنانمان جمعه 22 نوامبر ساعت ١٦جلوي شهرداري كپنهاك

تجمع ایرانیان در کپنهاگ دانمارک برای پژواک صدای هموطنانمان
جمعه 22 نوامبر
ساعت 16 تا 18
روبروی Rådhuspladsen

از سوی " گروه همبستگی ایرانیان در دانمارک "
هم میهنان گرامی دردانمارک؛ خواهشمندیم این فراخوانی "براندازی حکومت خونآشم اسلامی" را پخش و با آمدن تان، مبارزات خونین و پیشبرنده ی هم میهنان را درایران پشتیانی نمایید...
گروه همبستگی ایرانیان در دانمارک برای پشتبانی از هم میهنان مبارز و دادخواه  درمام میهن ایران زمین برای براندازی "حکومت خونآشام اسلامی 
زمان: جمعه 2019- 11- 22
ساعت : 18:00 - 16:00
جایگاه: Rådhuspladsen
1550 København

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: