سفرای اروپائی را از ایران فرابخوانید

متن نامه ای که از سوی هیئت دبیران شورای مدیریت گذار برای ریاست پارلمان اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و خانم دکتر هنا نویمان هماهنگ کننده صلح و حقوق بشر فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا

خانم دکتر هنا نویمان،نماینده پارلمان اروپا

هماهنگ کننده صلح و حقوق بشر  فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا،

معاون ریاست کمیسیون حقوق بشر وعضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا

 

نماينده محترم پارلمان اروپا، خانم دكتر نويمان،

ما این نامه را در رابطه با جنبش اعتراضی اخیر ایرانیان به شما می نویسیم، جنبشی که به دست حکومت جمهوری اسلامی وحشیانه ‌سرکوب و معترضان با گلوله های هدفمند کشته می شوند. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون به این‌ بسنده کرده‌اند که از جمهوری اسلامی بخواهند تا حق اعتراض مردم را بپذیرد. تصدیق می کنید که این گفته، حمایت موثری از خواست های دموکراتیک ‌

 

و به حق مردم ایران نیست. به نظر ما امکانات‌ کشورهای‌اتحادیه اروپا بیش از این است. ما از فراکسیون شما می خواهیم که مصوبه ای را به پارلمان اروپا ارائه نماید که با تصویب آن همه کشورهای اروپا موظف شوند سفرای خود را به عنوان اعتراض کشورهای اروپا به کشتار مخالفان در ایران تا اطلاع ثانوی به کشورهای مادر فراخوانند و ارتباط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. ما متن‌این نامه را برای ریاست پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا نیز ارسال میداریم.

 

با احترام

از طرف هیئت‌ دبیران شورای مدیریت گذار

دکتر مهران‌ براتی

دبیر روابط بین‌الملل

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: