سخنی با اهریمن !


امروز هفت روز از تظاهرات مردم در بیش از ۵۰ شهر کوچک وبزرگ ایران می گذرد، ولی چهل سال است که که اعتراضات مردمی در زندان بسته ای بنام ایران ادامه دارد. بنزینی بر آتش خشم فرو خورده مردم بود. بیش از ۲۰۰ کشته تایید شده و ۳۰۰۰ زخمی و زندانی میروند تا با جان

 

امروز هفت روز از تظاهرات مردم در بیش از ۵۰ شهر کوچک وبزرگ ایران می گذرد، ولی چهل سال است که که اعتراضات مردمی در زندان بسته ای بنام ایران ادامه دارد. بنزینی بر آتش خشم فرو خورده مردم بود. بیش از ۲۰۰ کشته تایید شده و ۳۰۰۰ زخمی و زندانی میروند تا با جان و خود کتاب تاریخ را رنگین کنند. بر همه ما پوشیده نیست که پدیده ای بنام جمهوری اسلامی یک شوک تاریخی و مدل حکومتی غیرعادی و تجربه تلخی برای ایران و ایرانیست. دروغ زشتی ست که در همان ماه اول اشتباه ۵۷ باورانبوهی از ما ایرانیها را به قول و عهد تخریب کرد. طبیعت اهریمنی که گام به گام در سلولهای جامعه رخنه کرد و شاخه های این اختاپوس امامه داررا نه تنها در خاک سرزمین ما بلکه به هدف جاه طلبی به کشورهای اطراف نیز نفوذ داد.
با چنین طبیعت بیرحمی وایجاد فضای رعب و وحشت از خدا و والی اوخامنه ای در دل مردم در راه ایدیولوژی پلید خود پرده ای خاکستری روی آسمان ایران کشید، و یادگارهای عزمت کشورمان را به جاده فراموشی سپرد و جای بزرگانی چون کورش و مردان ملی ایران را در کتابهای دبستان با نقش پیرمردی عبوس و کینه ای و بدون هیچ حس ملی با عمامه ای سیاه پوشاند. حقوق زنان را پی گرفت وجای زنان فرهیخته را به کلاغان سیاهی از جنس خود داد.
همین چند روز پیش بود که در صفحه فیس بوک یک مبارز عراقی و همدرد خواندم که نوشته بود ، اگر آنان با دم اژدها درعراق و لبنان می جنگند، شما ایرانیها با سر اژدها روبرویید… وبه درستی هم دیدیم که سردمدار این قبیله وحش خامنه ای چگونه وقیحانه و بی شرم و با خرسندی به جای یک ذره عطوفت یا گوش دادن به زجه های مردم رنجور، خانواده های کشته شدگان، فاخرانه اعلان قدرت کرد وخطاب به دوستان و دشمنان گفت ببینید ما درها را بسته با چه قدرتی همه را سرکوب کردیم، ببینید چقدردر سکوت مرگبار کشتیم چقدر زندان کردیم چقدر تحدید کردیم. این روانی های ایدیولوژیک و غصی القلب چگونه بر مسند قدرت چنگ خونین انداخته اند و نماز خود را روی زمین خونین با اذان شلیک های گلوله سه بار در روز می خوانند. اما شما که به قانون طبیعت سخره می زنید روزی می رسد که در خیابانهای ایران با لباس مبدل ظاهر می شوید.
شاید هیچگاه مردم به این روشنی و آگاهی و نتیجه تاریخی نمی رسیدند اگر به خاطرشما نبود. به اینکه شما در دل ایران و ایرانی و هر انسان باوجدانی و در افکار عمومی دیگر جایی ندارید.
چه خوش که بدانید با وجود ماشین های بزرگ سیاه و مردانی با صورتکهای پوشیده ازسپر آهنی ترس و رژه های سنگین خیابانی سپاه و بسیج و نیروهای ویژه سرکوب و کرکسهایی که در آسمان بر سر مردم پرواز می کنند و با چشمان حیله گر خود نفس ها را زیر نظر دارند اگر چه تنها در چند نقطه صدای مردم را به زورخاموش کرده اید و راه ارتباط آنها را با دنیا قطع کردید، هر بار که شعله ای را خاموش می کنید شعله های دیگری افروخته خواهد شد و نمادها بیشتری از اختاپوس سیاه شما را به آتش خواهند کشید. نمادهایی که روزی ازنادانی و ساده اندیشی مورد احترام بودند ولی امروز در هم شکسته اند. فاصله مردم از شماهر چه بیشترو بیشترشد. دیگر همبسته ترشد.
شما موذیانه با ماشین آمبولانس وارد دانشگاه تهران شدید و به جای بیمارستان دانشجوها را به زندان بردید . باور ندارم که جنس شما حتی از اژدها باشد، اژدها نماد قدرت است ، شما پوسیده اید و از ترس کابوس فرود آمدن اطراف خود را پر از آدمک های بی قلب آهنی کردید.
اما با شما هم هستم که مانند رباط بدستورفرماندتان آتش به مردم گشودید، با شما هستم که در رسانه های دانمارک صدایی دارید ولی به جای رساندن پیام و گزارش سرکوب و خونریزی از وفاداری رژیم ایران به تعهدات برجام میگویید. یا به سفارت رفته و رای به روحانی می دهید که امربه آتش و خونریزی می دهد تحت فرمان او با ماشین گوشت زخمی ها را از بیمارستان به گورستان منتقل می کنند در ازای ۴۰ میلیون تومان جنازه فرزندان را به خانواده هایشان میدهند حتی اجازه مراسم سوگواری به خانواده هایشان نمی دهند، با شما هستم…. دمی در آیینه پاک وجدان بنگرید و به مردم بپیوندید. با موجی نروید که غرق شوید ، به ساحل دوستی بیایید.
هنا آبان ۹۸ کپنهاک

 

برگرفته از: 
اميل دريافتي
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: