پروژه ی حکومت برای شکست خیزشها
01.12.2019 - 08:25

 

 

 میانه ی گل و گلوله 

در آغاز خیزش آبان (98)، مردم معترض بر اوضاع زندگی خود، به تفنگداران حکومت گل دادند.
و در پایان هفته، صدها کشته و هزاران زخمی و زندانی روی دست شان ماند.
بین گل و گلوله، چه چیزهایی نادیده گرفته شده بود، که میانه، چنین بر آتش و خون نشست؟

 حکومت میداند، و مردم نیز، که ناکارامدی رژیم، جامعه را به انبار باروت تبدیل کرده است.
حکومت گفته نمی خواهد با قیام مردم غافل گیر شود، بل میخواهد ، خود، "مردم معترض" را غافل گیر کند".
مخصوصاً در ایامی که همسایه (عراق) و آنطرفتر لبنان و دیگرجاها، به پا خواسته اند. 

جامعه معترض ایران در وضعیت " خود انگیخته و خود رهبری" به سر می برد.
سخت زخمی و عاصی و احساساتی، و بدون سازمان یافتگی است.
حکومت خوب بر این امر آگاه است.

رژیم عمداً، با "برنامه بنزین"،  که از مدتها پیش تهیه کرده بود " توده" زخمی را به خیابان کشاند.
با آتش افروزی و خرابکاری سازمان یافته در اماکن( که خودش چیده بود)، و مسئول جلوه دادن معترضان، آنان را محاصره نمود،
 به گلوله بست و چماق کوب کرد. 
 اکنون دارد بساط " مثله و دار" فراهم می کند.
و همینطور به روشن کردن جرقه  یک خیزش دیگر میاندیشد. که بازهم خون بگیرد.

اعتصاب و اعتراض و جرقه و مبارزه  وقتی می تواند مثبت باشد که " مردم خود، فکر کرده و تصمیم گرفته"،
 به آن اقدام کنند. بدون شتابزدگی. و اسیر جو و احساسات شدن. بدون افتادن به تله ی برنامه ی " حرکت سازی" حکومت. 
در عین حال، سازماندهی حرکت آگاهانه ی خویش. و غافل گیر کردن رژیم. 

پروژه ی حکومت برای شکست خیزشها

" حدس بزنید دشمن جکار میخواهد بکند، حرکت خنثی کننده و پیشگیرنده را قبل از او انجام بدهید."
علی خامنه ای در سخنرابی با بسیجیان 98.09.06

بر اساس  اخبار و تجارب و تحلیل خیزشهای دی 96 و  آبان 98  داریم :

1-حکومت عمداً و آگاهانه جرقه جنبش را میزند تا جامعه که حکم انبار باروت، پیدا کرده، پیش از آنکه خودش آگاهانه، 
و سازمان یافته قیام کند، غافل گیر شود.

2-رژیم میخواهد با آتش افروزی و خرابکاری هایی که خودش برای اماکن سازماندهی کرده، معترضان را مجرم نشان داده، آنان را  در محاصره ی ویرانیها قرار بدهد، و نابود کند. با گلوله و چماق و شنکنجه و دار. او برای کشتار هیچ حد و مرزی نمی شناسد.

3- قصد دارد توسط آدمکشان خود در محلات ، با اعتراضات به مقابله برخیزد.

" حدس بزنید دشمن جکار میخواهد بکند، حرکت خنثی کننده و پیشگیرنده را قبل از او انجام بدهید."خامنه ای.
برنامه بنزین و کشتار سراسری آبان توسط حکومت، بر اساس این رهنود علیه مردم ستمکشیده و محروم از همه چیز،
پیاده شد. و در آینده نیز از آن استفاده خواهند کرد.

**

در مقابله با پروژه حکومت :

1- برای اقدام به اعتصابات و اعتراضات خیابانی، و شیوه های مبارزه ی مدنی دیگر، لازم است، فرداً و جمعاً، " خود، آگاهانه تصمیم " گرفت. بدون اینکه " جوگیر و اسیر احساسات بود". و بعد از اینکه، زمان کافی برای تصمیم گیری اختصاص داده شد. نباید اجازه داد رژیم حرکات اعتراضی را به محاصری خرابکاریها در آورد. با تغییر تاکتیک بین اعتصاب و خیابان و مبارزه منفی  و غیره میتوان حکومت را از اجرای " محاصره توسط خرابکاریها" مانع شد. یعنی نباید به دنبال نقشه حکومت کشیده شد، بل بعکس، درست آن است که حکومت را به دنبال برنامه خود( مردم) کشید. 

2- حکومت میخواهد  با سوء استفاده از " خشم و احساسات" معترضان، آنان را غافل گیر کرده، به خیابان بکشاند وسرکوب کند. لازم است فرد و جمع،  خود، "با تصمیمِ اندیشه شده"، پای به راه بگذارند. بدون اینکه شتابزدگی در کار باشد.

 3- درست آن است که مبارزه با حکومت چهره ای آگاهانه پیداکند، و متکی بر تصمیمگیری شخص و افراد شرکت کننده شود.
 دنباله روی شکست میافریند. حکومت می خواهد مردم در پروژه او حرکت کنند و سرکوب شان به جرم خرابکاری  و اتهامات دیگر راحت انجام پذیرد.
نباید به تله افتاد. لازم است خود برای حکومت برنامه گذاشت و غافل گیرش کرد. تا جنبش اعتراضی نتواند این کار را انجام بدهد، احتمال ضربه پذیری و شکست اش خیلی خیلی زیاد است.

4- بهتر است فردی و جمعی اندیشید: اعتصاب لازم است یا اعتراض خیابانی؟ یا هر دو؟ یا شیوه و شیوه های مبارزاتی دیگر؟کی؟ کجا؟ چگونه؟ تفکر و تصمیم گیری روی اینگونه مسایل میتواند تا حدی، به حرکت شکل آگانه بدهد و از حالت خودبخودی آن بکاهد. و مانع میشود که مردم اسیر " برنامه حرکت سازی حکومت" بشوند. برعکس  رژیم  در برنامه و چنگ معترضان قرار می گیرد.
معادله باید برعکس شود. لازم است مردم کنشگر باشند، حکومت واکنش نشان دهد. 
رژیم تا می تواند جرقه زنی خواهد کرد، که نیرو بگیرد و جامعه را ضعیف کند. باید به هنگام مناسب در مقابل اش سنجیده جواب داد.
نه شتابزده و خود بخودی. مانند واکنش به گرانی بنزین. برای اینکار بهتر بود معترضان بعد از دو هفته صحبت در شبکه های اجتماعی و
شنیدن نظرات جامعه سیاسی کشور، با اعتصاب عمومی به حکومت جواب میدادند. از این طریق پروژه سرکوب او هم نقش برآب میشد.

5- بر طبق قوانین جهانی و بشری حق دفاع از خود و همینطور دفاع از جمع خود را نباید فراموش کرد. 

6- الف- " مقاومت منفی و اعتصابات سراسری"، ب -" تظاهرات موضعی و سراسری" ، ج- برکناری غصب کنندگان قدرت ، دفاع از خود و جمع خود در صورت لزوم، طبق قوانین بین المللی".

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما