نزدیک شدن بخشی از چپ منفرد در خارج از کشور

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و پنج: نزدیک شدن بخشی از چپ منفرد در خارج از کشور
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: