خون گرم «جراحی»

خون گرم
خون گرما
در پیشگاه شکنجه و شیطان
می چکد هنوز
از قلب برهنه نفت

خون گرم
خون گرما
در پیشگاه شکنجه و شیطان
می چکد هنوز
از قلب برهنه نفت

در مساحت مرگ 

جراح «جراحی»

می شکافد شکمِ

                  شطِ

                     شرزه را

شاید گلوله ای 

              نیزه ای

              نیزاری

در شکنج سیاه آن دختر عرب 

در مردمک مرده نخلستان 

در زبان زخمی «کوره»ها 

یا در ساعد سبز سربندر 

            نهفته باشد

یوسف عزیزی بنی طرف

***************

قصيده خون

نام من جراحى است
چمران نيست
نام من "كوره" است
طالقانى نيست
معشور را كشتند
ماهشهرى در ميان نيست
نام من، زبان من و نان من
پايمال توپ و تانك شما
كدام ماه، كدام شهر؟
نام من معشور است
سهم من از وطن، لجه هاى خون
نام من جراحى است
رود خون، شط شكسته
ققنوس نورسته
نه، هر چه خونم بريزيد
نام من جراحى است
چمران نيست
نام من "كوره" است
طالقانى نيست
عشق من، آزادى است
یوسف عزیزی بنی طرف

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: