افزایش قیمت ارز؛ ثبت بالاترین نرخ دلار از اواخر تیر ماه