جنبش رفع تبعيض در آذربايجان ايران و مناسبات آن با نيروهاي چپ

این مصاحبه به طور زنده از طریق یوتیوب پخش شده است
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
کلیه کتابها و افکار سکتاریستی تشیع گرائی و کمونیسم بزبان فارسی به همراه خود پانیرایسم را هم به آزربایجان سوقات آورده اند، اولویت ایدئولوژی شیعه گران و کمونیستها تقدس تمامیت ارضی ایران می باشد، آنها هر لحظه حواسشان به جنبشهای مردمی و سمت و سوی حرکت آنها متمرکز است، تا با شناخت دقیق و با شعار های عدل علی و عدالت طبقاتی وارد این جنبشها بشوند، و بتدریج بر جنبشهای مردمی سوار شوند، و در آزربایجان حرکت ملی را بسوی مرکز مطیعی و فارس سالاری سوق دهند، با توجه به این که حرکت ملی بر اساس مرکز ستیزی بنا نهاده شده، آنها دیگر نمی توانند در دریای خروشان حرکت ملی شنا کنند، آنها مثل موجودات دوزیستان، فقط می توانند در سواحل این دریا نظاره گر امواج سهمگین آن باشند و اگر شانس بیاورند غرق نشوند، طبیعتا تلاشهای مذبوحانه شیعه گران و کمونیستها در آزربایجان بخاطر سوابق ذهنی تاریحی منفی که در آزربایجان از خود بجا
عدم انتشار شده: 
false
تصویر بابک آزاد

نظر : 

حزب کارگران کردستان که به صورت مخفف به شکل پ‌ک‌ک نگاشته می‌شوداز طرف اتحادیه اروپا و ناتو و 15 کشور دیگر به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است جای سئوال و تعجب وجود دارد که آقای وهاب انصاری در مورد حزب کارگران کردستان و عملکرد این سازمان تروریستی در سوریه نظر شفاف و روشنی نداردعدم انتشار شده: 
false