فراخوان گزارشگران

ما فعالین سیاسی و اجتماعی و هنری ضمن همدردی با خانواده کشته شدگان اعتراضات سراسری آبانماه از تمامی وجدانهای بیدار و نهادهای معطوف به حمایت از زندانیان سیاسی و حقوق اولیه انسانی درخواست میکنیم تا ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه اخیر به وضعیت هزاران بازداشت شده در بند اعتراض نمایند.

 

پس از قیام پرشکوه و مقاومت آبان سرخ و خونین , حسن روحانی ضمن اغتشاشگر نامیدن معترضان خیابانی به گران شدن بنزین در ایران آنها را به بیگانگان وابسته خوانده و درخواست کرده است که از آنها اعتراف بگیرند و از رسانه های دولتی پخش کنند. آنان که با واژه اعترافات تلویزیونی و ویدئویی آشنا هستند بخوبی میدانند که استفاده از شیوه های افشا شده و رسوا تنها با شکنجه روحی و جسمی صورت می پذیرد و میراثی از شوهای رسواو بی اعتبار تلوزیونی را که ارثیه ساواک و شاه و سلطنت  به ساواما وخامنه ای و جمهوری اسلامی است نشان میدهد, و اکنون رهنمود آن از سوی حسن روحانی به اعمال شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان هاست. این رهنمود در برابر جوانان و زحمتکشان تهیدستی هست که آخرین فریاد خود را از بی عدالتی در صحن خیابانها زدند.

در جریان این اعتراضات صلح آمیز گسترده مردم عاصی و جان به لب رسیده کشورمان که صدها نفر به قتل رسیدند و هزاران نفر زخمی و بازداشت شدند, موج جدیدی از شکنجه و آزار خانواده هایشان و دستگیر شدگان نیز آغاز شده است. اعتراف گیری توسط تهدید و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی همواره ابزار تداوم حاکمیت های آمرانه و استبدادی بوده است. وابسته خواندن گرسنگان, بیکاران, تورم زدگان و جوانان بی آینده و له شده در مناسباتی که غارت و سرکوب و کشتار را پاسخ هر اعتراضی میداند, از سخیف ترین و عوامفریبانه ترین اتهامات مسئولان جمهوری اسلامی و بویژه حسن روحانی است.

شکنجه و اعتراف گیری از فرهیختگان و وجدانهای بیدار در میان مردم کشورمان در زندانهای سیاسی چه در نظام ستم شاهی و چه در دوران سیاه تر و خونین تر حاکمیت جمهوری اسلامی پیوسته جریان داشته است. حسن روحانی با تاکید بر ضرورت اعتراف گیری لزوم اعمال شکنجه از سوی وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی  اعلام کرده است. افکار عمومی مردم مبارز ایران و جامعه جهانی در روزهای اخیر نگرانی خود را از سرنوشت هزاران بازداشتی این وقایع ابراز کرده اند. احتمال اعدام های جمعی و سراسری معترضان خیابانی در بند با توجه به سوابق تا کنونی حاکمان جمهوری اسلامی منتفی نیست.

ما فعالین سیاسی و اجتماعی و هنری ضمن همدردی با خانواده کشته شدگان اعتراضات سراسری آبانماه از تمامی وجدانهای بیدار و نهادهای معطوف به حمایت از زندانیان سیاسی و حقوق اولیه انسانی درخواست میکنیم تا ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه اخیر به وضعیت هزاران بازداشت شده در بند اعتراض نمایند.

گزارشگران

8.12.2019

www.gozareshgar.com

gozareshgar1001@yahoo.de

 

اسامی:

 

 

امیر میرزائیان - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ابراهیم پویان - فعال سیاسی - استکهلم سوئد

اردشیر مهرداد پژوهشگر وتحلیل گر مارکسیست و چپ

ایمان حیدری - فعال سیاسی و حق پناهندگی

آمادور نویدی - مترجم

احمد عزیز پور – فعال سیاسی

ابراهیم آوخ – فعال رسانه ای, تحلیلگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق

آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای

امین بیات – تحلیلگر سیاسی

اکبر دیلمی – فعال جنبش کارگری

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

ایرج حیدری – فعال سیاسی

احسان ثابت – فعال سیاسی

امیرعلی متولی

انور میرستاری - فعال حقوق بشر

آتوسا رضازاده - فعال حقوق پناهندگی

آزاده دراه – فعال سیاسی و رسانه ای

اسماعیل مولودی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

امید محمدیه - فعال حقوق پناهندگی و حقوق بشر

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهاره سلکی - مدافع حقوق زنان و حقوق بشر و امور پناهندگی

بهزاد بارخدائی - فعال کارگری

بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیل گر سیاسی

بهروز فراهانی – فعال جنبش کارگری

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بهروز سورن – فعال رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

پروین ریاحی - فعال جنبش زنان

پرویز میر مکری – شاعر

پیروز زورچنگ – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

 پردل زارع - فعال سیاسی و حقوق پناهندگی

تقی روزبه – تحلیل گر سیاسی

توفیق محمدی - فعال سیاسی و حقوق پناهندگی و علیه نژادپرستی

ثریا فتاحی – فعال سیاسی

ثریا نظری - فعال سیاسی

جعفر امیری - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

جمشید صفاپور - فعال جنبش کارگری

حمید رضا رحیمی - شاعر و طنزپرداز

حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای

حسن حسام – شاعر و تحلیلگر سیاسی

حسین افصحی - کارگردان و فعال سیاسی

ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حسن عزیزی - مترجم

حسین مقدم - مدافع جنبش رادیکال کارگری

دکتر زری شمس

 رسول شوکتی: فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رضا بی شتاب - شاعر

زهرا شیرویه - مدافع حقوق پناهندگی و حقوق بشر

ژاله سهند - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

سیاوش عبقری - استاد دانشگاه و کوشنده فرهنگی و سیاسی

سعید بهبهانی – مدیر تلویزیون میهن

سیامک جهانبخش – فعال سیاسی

شهریار بردبار

شهاب فلاحی - فعال سیاسی

صدیق جهانی – فعال جنبش کارگری

علی پیچگاه – فعال جنبش کارگری

علی مبارکی – فعال جنبش کارگری

علی اعتدالی – فعال سیاسی

علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای

علی ستاری - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

علی رضا بابائی - فعال سیاسی

سیاوش شمسائی - فعال سیاسی و مترجم

سینا مهدویان - وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر

سیامک مهر ( پورشجری ) - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

سعید شجاعی والا - مدافع حقوق بشر و حق پناهندگی

شروین رها – فعال جنبش کارگری

فریبا ثابت – فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فاطمه رضائی - فعال حقوق بشر

فرناز امامی - فعال حقوق زنان و حقوق بشر

فریدون شهنی منصور - فعال سیاسی

فتح الله خلیلی - فعال سیاسی

کامبیز گیلانی - شاعر

ک. الوند – تحلیلگر سیاسی

کیتاش شمس – فعال سیاسی

گلچین سید مومنی - فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان

مهرآفاق مقیمی نیاکی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محسن حسام – نویسنده

ماریا نظری - فعال سیاسی

مجید مشیدی

مسعود فروزش راد – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

منوچهر تقوی بیات – تحلیلگر سیاسی و استاد سابق دانشگاه

مجید دارابیگی – تحلیل گر سیاسی, تحلیل گر سیاسی و زندانی سیاسی سابق دو نظام

منوچهر گلشن - کنشگر سیاسی

محبوبه جاهدی فر - فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان

محسن رضوانی - فعال جنبش کارگری

مهوش رشیدی - فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان

مهرداد آهنگر - فعال سیاسی

مهسا خانی پور - فعال مدنی و مدافع حقوق زنان و کودکان

محسن ایزدی آملی - فعال حقوق بشر و حق پناهندگی

محمدرضا هادی پور - فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی

نرگس جلالی - مدافع حقوق زنان و حقوق بشر

نادر ثانی - تحلیلگر سیاسی و آموزگار

نسرین احمدی – فعال جنبش زنان

ناهید ناظمی – فعال جنبش زنان

نوش آفرین - مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگی

ندا نوآور - فعال حقوق بشر

هدایت سلطانزاده – تحلیل گر سیاسی

هلن آشیان - فعال مدنی و مدافع حقوق زنان

 

نهادها:

 

 

جبهه متحد برای آزادی, عدالت و برابری

انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

جنبش کارگری چگوارا

انجمن سوسیالیست ها در سوئد

بنیاد خوئی

اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

فدراسیون ارو پرس

اینفو ایران – وین

 

رسانه ها:

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت اتحاد کارگری

https://etehad-k.com

سایت راه کارگر

http://rahkargar.com

میهن تی وی

http://www.mihantv.com

سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com/

اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com

سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

سایت گزارش به خاک ایران

https://gozareshbekhakeiran.blogspot.com

سایت تقی روزبه

http://taghi-roozbeh.blogspot.com

سایت ابراهیم آوخ

https://ebrahimavokh.wordpress.com

وبلاگ خبری سازمان راه کارگر

https://rahkargar.blogspot.com

وبلاگ اسماعیل مولودی

وبلاگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com

سایت رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com

باز آفرینی واقعیت ها

https://bazaferinieazad.blogspot.com/ 

البرز ما

https://aleborzma.wordpress.com/

صفحه فیس بوکی برای اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم

سایت گزارشگران

www.gozareshgar.com

توئیتر گزارشگران

https://twitter.com/sooren4

 

 

 

منبع: 
گزارشگران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: