نماینده مجلس ایران: در ماهشهر تعداد زیادی کشته شده‌اند