جزئیاتی تکان‌دهنده از کشته شدن یک معترض در کرمانشاه(دانشجوی دکترا )