کیانوش توکلی :بازهم در باده فیک نیوز ، «فیک نیوز» چیست؟

«فیک نیوز» در زبان روزمره غالبا به معنی «گزارش‌های نادرست» فهمیده می‌شود، یعنی اخباری که صحت ندارند. اما به‌رغم پیوند تنگاتنگی که در نگاه اول میان گزارش‌ نادرست و «فیک نیوز» وجود دارد، باید گفت که «فیک نیوز» همواره نادرست نیستند.

«فیک نیوز» در زبان روزمره غالبا به معنی «گزارش‌های نادرست» فهمیده می‌شود، یعنی اخباری که صحت ندارند. اما به‌رغم پیوند تنگاتنگی که در نگاه اول میان گزارش‌ نادرست و «فیک نیوز» وجود دارد، باید گفت که «فیک نیوز» همواره نادرست نیستند. «فیک نیوز» اگر چه تصاویری مخدوش از واقعیت ارائه می‌دهند، اما ضرورتا نباید نادرست باشند، بلکه در بسیاری موارد صرفا گمراه‌کننده‌اند. آنها موضوعی را چنان بیان می‌کنند که فراتر از معنای ناب واژگان و اطلاعات درست، اطلاعاتی نادرست را نیز به ذهن مخاطب متبادر می‌کنند.

با چنین توضیحی می‌توان «فیک نیوز» را اخباری تعریف کرد که با دو کاستی یا نقیصه مشخص می‌شوند: کاستی «حقیقت» و کاستی «راستگویی یا حقیقت‌گروی». «فیک نیوز» کمبود حقیقت دارند، زیرا یا نادرست‌اند یا گمراه‌کننده‌. اما کمبود حقیقت‌گروی یا راستگویی در «فیک نیوز» به این معناست که پشت آن یا «نیتی فریبکارانه» نهفته است یا «رویکردی یاوه‌گویانه».

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: