الله اکبر نگو، بس است

سیلِ پاکباختگان بی قرار،
در شبانِ تلخ ِشیون ها
همچنان نشسته بخون
بر بلندای یغماها، بر کرور کرور مرگ هایِ بی بها.
ای تاراج شده!
الله اکبر نگو، بس است

همراه با دست و دل و جان های گشاده بسوی فردای انسانی و همگامی با آرزوهای در خون خفته ها

الله اکبر نگو، بس است

=

درین آسمانسرای دروغ

کسی بفکر بی پناهی نیست.

تنها،زخمِ بی کسی و دردِ انسان می بیند

که چشمِ نان، با دهانِ گرسنگان بیگانه مانده است

که دستِ ولی خدا در کامِ بردگان، بی شرمانه خفته است.

 الله اکبر نگو، بس است

+

درین وادی ِپست نامان

که فرمانِ سکون به فروغ می دهد

گلوله بر پیشانی جوان،

درین خرابه زارهای بی خدا

دیگر، تابِ خواری و زاریِ پگاه بریده است.

فرهادها و آزادهایِ کمرِ کوه شکن اش

در پی نانِ نایافته،

آرزوشان یخ زده، مرده است.

الله اکبر نگو، بس است

+

در ماتم خانه های سوت و کورِ ساده دلی

به حکمت خدا و شرع امامان اش

فراوانی حیله هست و چاه

نایابی امید هست و راه.

سیلِ پاکباختگان بی قرار،

در شبانِ تلخ ِشیون ها

همچنان نشسته بخون

بر بلندای یغماها، بر کرور کرور مرگ هایِ بی بها.

ای تاراج شده!

الله اکبر نگو، بس است

+

درین خرگاهِ تاریک تبار،

به زیر هر عبا، عمامه و کتلِ کبریامدار

خرمنِ ناکامِ جوانی سوخته است.

وز آن بالایِ عرشِ اعلایِ نفت

تا ملکِ خصوصی و منبرِ این والایِ تفت،

مکنت بی دریغ و شوکت الهی نهفته است.

بر بندگان ِ دل و دم شرار زمان

زمینِ پُر شرنگ، از دار و دامِ مرگ سرشار است.

ای فریبخورده ی سگ جان،

 الله اکبر نگو، بس است

+

درین لجن زارِ های ریا

با آنهمه وعده های بیکرانش

از آنهمه آیه های بی گمانش،

جز خشم و خون نمی چکد.

()

و خدای کریمِ لمیده بر آبرهای نرم

در سروده هایش

همچون همیشه بشارت می دهد:

بینا و بیدار است

عادل و رحمان است

و شگفتا ما هنوز نمی بینیم

و او با لالائی هایش می خواند:

آرام بگیرید، آسوده بخوابید

چشم بر مصلحت من ببندید

آیمان به آخرتِ بیآورید

که شبیخون دچاران امروز، رستگاران فردایند.

()

در آن نه توی سگ جانی

طفیلی، ناسپاسی می موید:

بسان ما خدا از ملا  کلک خورده؟

وزینرور ملا:

عرش و فرش و آبرویش را یکسره

در توبره کرده، برده

هلا بیدادرس بیدارشو،

الله اکبر بس است.

 

 

سوم دی 1398 بهنام چنگائی

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: