پائیز پویا

مرگ جلادان

زود هنگام است

و رمز پیروزی در دستان توست

بمان که خروشیدنت

موج های دریا را

به ساحل عشق

میکوبد.
 

پائیز پویا

در خیزش خونین شبهای پائیزی

سفیر نابهنگام گلوله های خدا

مغز جوانان را نشانه میگیرد

تا هر گلوله

آیه های بی مسمای حاکمان را

با خون تو آبیاری کند.

در خمیازه شب های سرد پرهیاهو

اشک تاریخ

از گونه های گرم شقایق ها جاریست.

اوج پرواز

در سحرگاه خونین

بیت جباران را لرزاند

و گلوله ها برای غارت و استبداد

قلب را

نه

مغز تو را نشانه میگیرند.

موج درموج

دریایی از یقین خروشیدن گرفت

تا برآسمان تیره اش

شوق عاشقانه ای از روشنایی

از پس آن خروشان گردد.

مرگ جلادان

زود هنگام است

و رمز پیروزی در دستان توست

بمان که خروشیدنت

موج های دریا را

به ساحل عشق

میکوبد.

هنگام که

شراه های  آزادی

آتش بر آشیان حاکمان افکنده است،

سپیده صبح

بر چشمانت

شوق آزادی را

نوید میدهد……

ی. صفایی

چهارم دی 1398

25 دسامبر 2019

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: