نظرسنجی حکومتی: تا نیمی از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند