شاید تنها قاسم سلیمانی نزد امام حسین و ترامپ پیش حواریون رفتند

باید گفت، قاسم سلیمانی سالها در عراق، سوریه و لبنان و دیگر کشورها، آزادانه مشغول پرورش گروههای تروریستی و درصدد گسترش رسالت الخطة الخمسینیة خمینی، برای صدور انقلاب( ایران بزرگ فرهنگی و بسط امپراطوری مذهبی آخوندی) بوده است؛ اینکه اکنون و بعد از مدتها، دولت امریکا لازم دیده او را از بین ببرد و سالها فعالیت و خرابکاری او هیچ اشکالی برای مصالح شیطان بزرگ نداشته است، با مصراع اصلی غزل سیاسی ـ منطقەای امریکا همخوانی ندارد!!
 
کوتاه و مختصر:
به یقین، اگر علیرغم همه تهدیدات همه جانبه از سوی امریکا و رژیم آخوندی، هیچ جنگی بین شیطان بزرگ و مُلایان صورت نگیرد؛ برنامه و هدف اصلی از این همه تبلیغات و هیاهو و آشفته کردن ذهنها، عبارت است از: سناریوی مشترک و هماهنگی کامل آخوندها و دولت امریکا برای مقاصد پلید شیطانی در خاورمیانه و لاغیر.
در واقع، کشتن پاسدار قاسم سلیمانی از سوی امریکا، می تواند کمک به حفظ نظام شیعه، انتخابات آتی رژیم و پروژه جانشینی خامنەای باشد. احتمالا خامنەای او را عمداً قربانی کرد، تا از یک جهت مخلصان و مهره های خطرناک در سپاه سرکوبگر را از هم جدا کند و از تارهای مهم و چارچوب محرمانه بیت عنکبوتش دور شوند. از دیگر سو، با شهید سازی و آوردن بخشی از مردم در صحنه و تشییع جسد قاسمك در شهرهای مختلف ایران، جنب و جوشی سراسری ایجاد کند و ضمن فراموش کردن دهها شهید و صدها زندانی در نتیجه اعتراضات اخیر مردمی، حوادث تلخ روزهای گذشته از ذهن افکار عمومی بطور کامل محو گردد.
بنابراین باید گفت، قاسم سلیمانی سالها در عراق، سوریه و لبنان و دیگر کشورها، آزادانه مشغول پرورش گروههای تروریستی و درصدد گسترش برنامه الخطة الخمسینیة خمینی برای صدور انقلاب ( ایران بزرگ فرهنگی و بسط امپراطوری آخوندی ) بوده است. اما  اینکه اکنون و بعد از مدتها، دولت امریکا لازم دیده او را از بین ببرد و سالها فعالیت و خرابکاری او هیچ اشکالی برای مصالح جهانی شیطان بزرگ نداشته است، با مصراع اصلی غزل سیاسی ـ منطقەای امریکا هیچگونه همخوانی ندارد!!
در نتیجە، خامنەای در توصیف او کوشید، تا بهشتی بودن و نزد امام حسین رفتن را به قاسم سلیمانی قاتل و کودک کش نسبت دهد. البته به موازات آن، جایگاه جناب ترامپ نیز بخاطر از بین بردن یک تروریست مشهور در منطقه، کمتر از آن نیست که گفته شود، ایشان نیز به صف حواریون عیسی پیوسته اند.!!!
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: