ترور شهدای هسته ای بهانه ای جدید برای کشتار دگراندیشان

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مافیاهای روحانیت شیعه خبر از دستگیری 20 نفر توسط  "سربازان امام زمان" داد. دستگیرشدگان کسانی چون هزاران دلاوری هستند که در بیدادگاههای رژیم اسلامی به بند کشیده شده اند و سربازان امام زمان هم از سنخ ملایان و تروریست هائی می باشند که چندی پیش، قبل از عملیات تروریستی در تایلند، تصاویرشان در فاحشه خانه ها انعکاس جهانی یافته بود. تاریخ آشنائی ملت ایران با سربازان امام زمان به آغاز انقلاب بر میگردد که این انسان نماها، نقش تعیین کننده در سرکوب، شکنجه و تجاوز به دختران باکره قبل از اجراء حکم اعدام و اداره کهریزک ها داشتند.

جمهوری اسلامی همواره کشتار دگراندیشان را با توجیهاتی چون جنگ علیه اسلام و جاسوسی برای بیگانگان (غیراسلامی ها) توجیه کرده است. از آنجاکه مافیاهای روحانیت شیعه که هسته سفت نظام را تشکیل می دهند نمی توانند آشکارا به ایران و ایرانیان اعلام جنگ دهند، از اسلام بعنوان ایدئولوژی سرکوب آئینی – فیزیکی استفاده کرده و نیروی سرکوبگر را هم از میان عقب مانده ترین اقشار فرهنگی و اجتماعی سیاسی جامعه یارگیری کرده اند.

صدای انتقاد، اعتراض و دگراندیشی ایرانیان به استناد قوانین عصر توحش در عربستان، سرکوب گشته و حقوق انسان ایرانی توسط ارتجاع دینی گلد مال می شود. دین، آئین، فرهنگ، هنر، ادبیات، سیاست و در یک کلام زندگی از سوی مغزهای معیوب و بشکل آمرانه تکلیف می شود و جامعه می بایستی خود را رمه وار و دلقک گونه با امیال ملاها تطبیق دهد.

نیروهائی که در برابر مرتجعین حاکم سرتسلیم فرو نمی آورند، بجرم جنگ با اسلام در زمره کفار قرار می گیرند و بر سر آنها آنچه می آید که پس از سلطه اعراب بر ایران آمد و دادگاههای چند دقیقه ای و پاسخ به پرسش اینکه نماز می خوانی یا نه، سرنوشت فرزندان ایران را در بیدادگاههای حکومت اسلامی رقم می زد.

پیشینیان سید روح الله و سید علی وقتی که به ایران حمله کردند، 3 راه پیش روی ملت  گذاشتند: مسلمان شوند به آئین، اندیشه و فرهنگ خود تف کنند. از ایران و ایرانیت دفاع  کنند و کشته شوند، و یا ننگ پرداخت جزیه و سروری متجاوزین را بپذیرند.

در 33 سال گذشته هم رزیم اسلامی سه راه پیشاروی ملت ایران قرار داد. دهه خونبار 60 تبلور مقاومت ایران و ایرانیت علیه استیلای نمایندگان الله در ایران بود. ملت در برابر بربرمنشان عقب نشینی کرد و جامعه بخاطر نسل کشی، ائین کشی و فرهنگ کشی حکومت اسلامی دچار خونریزی مغزی گردید، ولی تسلیم نشد.

کینه و تنفر آئینی اسلامگرایان به ایران و ایرانیت در گلچین کردن بهترین های جامعه، به بهانه های مختلف نظیر ترور شهدای هسته ای و ...ادامه دارد و توقف این روند تنها با درهم شکستن ماشین سرکوب و ترور نظام جهنمی جمهوری اسلامی میسر است!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.